Necmettin Erbakan Üniv. Sınıf

Summary

13. yüzyıl ile beraber üniversite çevrelerine giren Fransisken ve Dominiken Tarikatları, üniversitelerin rotalarını önemli düzeyde etkilemiştir. Hıristiyan düşüncesinin sistemleştirilmesinde rol oynayan Dominiken tarikatı felsefeye yönelik çalışmalar yapmış, skolastik yöntemin yeniden yapılandırılmasında rol oynamış ve bunların neticesinde Rönesans’ın tohumlarını atmıştır. Fransiskenler ise bilime yönelmiş ve bilimsel düşüncenin gelişmesinde önemli düzeyde etkili olmuşlardır (Küken, 2001: 85-87, Doğan, 2003). Her ne kadar Orta Çağ Avrupa’sı günümüz üniversitelerinin temellerini atmış olsa da, günümüz üniversite mantığını tam olarak yansıtmamaktadır. Orta Çağ üniversitelerinin temel misyonunun ancak eğitim olduğu söylenebilir. Genel olarak Yunan ve İslam bilgi mirası toparlanmaya çalışılmış ve bunların eğitiminin verilmesi temel hedef olmuştur. Özellikle teoloji ve felsefe gibi geniş açılımların yapılabileceği alanlarda bile, öğretim üyeleri öğrencilere bildiklerini aktarmış, öğrenciler de sorular karşısında öğrendiklerini aynen tekrar etmiştir. Bu alanlarda yapılan tartışmalar genellikle geçmişten gelenleri tekrarlamayı ve güzel konuşma alışkanlığı kazandırmayı hedeflemiştir (Rukancı ve Anameriç, 2004).

Rating:

Total sales:

1
Report Abuse
Category:

Description

Orta Çağ Avrupa’sında Üniversitelerin ortaya çıkışında sürece etki eden iki temel faktörden bir tanesi Orta Çağ Avrupa’sının antik dönemden devraldığı tarihi mirasıdır. İlk üniversitelerin benimsemiş olduğu, özgür bir insanın öğrenmesi zorunlu olarak düşünülen yedi edebi ve beşeri bilimden (Gramer, Hitabet, Mantık, Geometri, Aritmetik, Astronomi, Müzik) bahseden Greco-Romen fikrinin kökleri antik çağlara dayanmaktadır (Subjektif, 2006). Sürece etki eden diğer faktör ise Orta Çağ Avrupa’sının diğer medeniyetlerle etkileşimidir. Avrupa üniversiteleri henüz kurulmamışken, Hıristiyan öğrenciler İspanya’daki İslam uygarlığı tarafından işletilmekte olan eğitim kurumlarına devam etmekteydiler. Özellikle İtalya, Fransa ve İngiltere’deki ilk üniversitelerin oluşum aşamasında, İslam uygarlığı tarafından işletilmekte olan eğitim sisteminden esinlenildiği düşünülmektedir (Rukancı ve Anameriç, 2004).

Report Abuse
Category:

0.00$

Review

Be the first to review “Necmettin Erbakan Üniv. Sınıf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reviews

There are no reviews yet.

Main Menu

Necmettin Erbakan Üniv. Sınıf