Aşağıda, 3D Model dosya uzantı formatlarının barındırabileceği verilerin sınıflandırmaları yer almaktadır.

Ayrıca belirtilen poligon sayılarından daha fazla poligon içeren dosyaların sınıfta gösterilmeye çalışılması durumunda mobil telefonlar takılma veya yavaşlamalara sebebiyet verebileceğinden dolayı bu sınırlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

.pdf halinde indirmek için lütfen tıklayınız.

Mesh Geometry Material Texture Animations Camera Blend Shapes Light Audio Max Polygon Value
.fbx + Tris/Quad + + + + + + + 25.000 Quad
50.000 Triangle
.dae + Tris/Quad + + + + + + + 25.000 Quad
50.000 Triangle
.obj + Tris/Quad + 25.000 Quad
50.000 Triangle
.3ds + Tris + + + 50.000 Triangle
.skp + Tris + + 50.000 Triangle

Main Menu