EnerjiSA Üretin, Virmode'un VR Eğitim Çözümlerini seçti.

VR Eğitimi ile iş gücünüzü geliştirin ve performansını artırın

Artık modası geçmiş olan araçlarla aktarılan bilgiler davranışa dönüştürülememektedir. Günümüz işgücünü eğitirken kullanılan metodolojiler de bu istikamette dönüşmelidir.

Virmode’un Eğitim Çözümleri, Sanal Gerçeklik (VR) aracılığıyla eğitimde devrimin öncüsü oluyor. Çalışanlar daha motive olur, daha özgüvenli olur ve yaparak öğrendikçe yeni yetenekler kazanırlar.

İş dünyasının direği, insandır.

Gün, gelecek için beşeri sermayeye yatırım yapma zamanıdır.

how to use virtual reality as a training tool

VR Eğitim Çözümleri © Nedir?

VR Eğitimi, sanal gerçeklik destekli eğitim uygulamalarını tanımlayan terimdir. Bu eğitim metodolojisi, gerçek hayattaki koşulların dijitalleştirilmiş ve simüle edilmiş kopyası oluşturulduktan sonra, Sanal Gerçekliğin gerçeksilik yönünü de dahil ettiği için, geleneksel yöntemlerin yerini almaya başlamıştır.

İnsanlar sanal evrende tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi kararlar verirler ve beyindeki aynı sinir (nörol) ağları tetiklerler. Katılımcıların öğrenme gelişimleri belirli veriler kullanılarak izlenip ve değerlendirilebilmektedir.

neden sanal gerçekliği

bir eğitim aracı olarak seçmelisiniz

Araştırmalardan bazıları, sanal gerçekliğin bir eğitim aracı olarak kullanımının ölçülebilir etkisine ek olarak faydalı ve uygun maliyetli olduğunu göstermektedir.

70 %

çalışan performansında iyileşme

15 %

sınırlı kaynakların kullanımında artış

30 %

daha iyi
kitle ilgisi

İŞGÜCÜ EĞİTİMİ İÇİN

EN GÜNCEL TEKNOLOJI

Virmode’un VR Eğitim Çözümleri ©, teknolojik bir donanımdan paha biçilemez değerler edinmenizi sağlar.

İnsanî

Daha az iş kazası

Risk bilinci

Mesleki gelişim

Eğitsel

Öğrenme gelişimi

Standartlaştırılmış içerik

Somut öğrenme hedefleri

Ticari

Kesintisiz iş operasyonları

Performans analizi

Üretkenlik

Maliyet

Daha kısa eğitim süresi

Daha hızlı öğrenme

Düşük birim maliyeti

VR EĞİTİMLERİ, SAHADA

NASIL KULLANILIYOR

Önde gelen uluslararası şirketler, çalışanların katılımını, müşteri deneyimini ve yenilikçi şirket kültürünü daha da geliştirmek için Virmode’un VR Çözümlerini tercih etmektedir.

Müşterilerimizin Görüşleri

Contact Sales

İLETİŞİM