Bayi Eğitimi

Merkezden atama, izleme, veri analitiği ve standardizasyon, bayi eğitim programlarının başlıca motivasyonlarıdır. Şirketin merkezi tarafından tanımlanan standartların, tam ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle kurumlar bayi eğitimlerini şansa bırakmazlar.

Bayiler bir şirketin kilit ortaklarıdır. Bakımdan müşteri ilişkilerine kadar bütün başlıkları kapsayacak şekilde standartlara bağlı olarak güncellenmelidir. Şirket politikaları veya kullanılan ekipmanlar değiştiğinde, bir bildirim postası göndermekten daha fazlası yapılmalıdır. Güncellemeler, uygulanmalıdır.

Ölçülemiyorsa, geliştirilemez. İyileştirilmeyecek olan bir yatırım da, kaynak israfına yol açar. Virmode’un VR Eğitim Çözümleri, şirketlerle ve bayilerini bir araya getiren dijital bir evren sağlar. Gerçekliğin farklı bir boyutu olan evrende.

Yeni süreç ve ekipmanlar

Sanal gerçeklik, yeni bir uygulamanın bayilerde hayata geçirilmeden önce personelin eğitilmesi ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlayacak en öğretici aracı sunar. Bu arada, günlük iş akışının kesintiye uğramasını de önler. Hazırlık süreçlerinin doğruluk süreçlerini artırırken, yeni uygulamalar müşterileri etkilemeden önce mağaza veya bayi ortaklarını yetkin hale getirir.

Uygulamalardaki değişiklikler, çalışanların teknik bilgi edinmelerini gerektirir. İş ortakları, yeni süreçleri uygulamak için uygulamalı talimatlara sahip olurlar. Bu da yetkinlik için ihtiyaç duyulan süreyi azaltırken, seyahat maliyetlerini de ortadan kaldırır. Başka bir ifadeyle, personelin yeniliğe hazırlanma süreleri kısaldığı için, daha erken katkıda bulunabilirler. Örneğin, elektrikli model üretmeye başlayan otomobil üreticilerinin, yeni araçların teknik yapısı konusunda bayilerini eğitmesi için en uygun araç, sanal gerçekliktir.

Bakım operasyonları

Üreticiler, en iyi verimliliği ve performansı elde etmek için her bakım mühendisine / servis personeline ihtiyaç duyar. İlgili ekiplerin makineleri etkili bir şekilde yönetebilmeleri için gereken teknik becerileri, sanal gerçeklikte uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlayabilirler. Personel konumunu alır, kaslarını çalıştırır ve VR Gözlüğü takarken iş operasyonlarında etkili olmak için gereken hasletlerini geliştirebilirler. Öğrenimlerini kesinleştiren ve bilginin kalıcılığını artıran öğrenme süreçleri hakkında gerçek zamanlı olarak geri bildirimler alırlar.

Kurumsal kültür ve Değerler

Değer odaklı şirketler, olumlu tüketici deneyimi ve yapıcı paydaşlar inşa etmeye yardımcı olan kültürlerini güçlendirmek için sürekli yeni fırsatlar arar. VR Eğitim Çözümleri sayesinde, paydaşların iş ilkelerini özümsemesi ve davranışa dönüştürmesi sağlanır. Diğer paydaşlar ve müşterilerle girdikleri etkileşimleri benzeştirilerek (simüle edilerek), sanal bir ortamda deneyimletilir. Sanal Gerçeklik gözlükleri kullanılarak eğitim süreleri büyük ölçüde kısaltılır. VR, verilmek istenen mesajı standartlaştırmaya yardımcı olur.

Mağaza operasyonları

Günümüz işletmeleri baş döndürücü bir hızla hareket etmektedir. Hataların veya duruş sürelerinin etkisi arttıkça, hazırlık süreçleri daha da kritik bir rol üstlenmeye başlar. Çalışanlar, müsaitlik durumuna göre gerekli olduğu zaman dilimlerinde egzersiz yapacak, egzersiz yaparken de kendilerini rahat hissedeceklerdir. Nihayetinde de, bu hazır hissetme durumunu geliştirir, profesyonelliği garanti eder ve güven oluşturur. En önemlisi, tipik hataları ve yanlışların arasındaki bağıntıyı (korelasyonu) belirlemek kolaydır.

Contact Sales