Üretim

Üretim sahalarında mesleki uzmanlık gerektirmeyen ancak insan faktörüne dayalı çeşitli hatalar yapılmaktadır. En ufak bir hata bile üretim süreçlerinin kesintiye uğramasına neden olabilir. Bu tür hataların çoğu, çalışanların eğitilmesiyle önlenebilir.

Üretim sahaları, verimlilik ve güvenlik arasında temkinli bir denge gerektirir ve bu da tesis çalışanlarının hazırlanmasını gerektirir. Yöneticiler, son teslim tarihlerini ve karlılık hedeflerini karşılarken üretkenliği ve kaliteyi korumak için işgücünü verimli bir şekilde yönetmelidir.

VR Eğitim Çözümleri © üretim paydaşlarının durumsal algı ve güvenlik protokolü deneyimini geliştirirken, işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları becerileri öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde, sahadan uzakta yapılan tekrarlar sunar. Üretim yapan şirketler, eğitim süresini, kusur oranlarını ve personel sirkülasyon süresini azaltan etkileri nedeniyle sanal gerçeklik eğitimine geçiyor.

Montaj Eğitimi

Montaj operasyonları, kendisini tekrar eden işlerden oluşur. Ve genellikle bu işi yapmanın bir doğru yolu vardır. Üretim hattına yeni ekipmanların eklenmesi veya devreye alınması söz konusu olduğunda, çalışanların bu görevleri doğru şekilde yerine getirmeleri önemlidir. VR’da montaj eğitimi, eğitim maliyetlerini azaltırken, sürecin içerisinde önemli olan noktalara odaklanır. Operasyonel verimliliği artırır ve bir çalışanın her bir adımda ne kadar zaman harcadığını belirlemeyi mümkün kılar. Doğru tork değerini öğretmek, montaj eğitiminin önemli bir amacıdır.

Prosedürel bilgi

Prosedürel Bilgi, belirli bir beceri veya görevin nasıl gerçekleştirileceği bilgisini ifade eder. Ve yöntemler, prosedürler veya ekipmanın çalıştırılmasıyla ilgili bilgiler olarak kabul edilir. [1] Üretim sürecindeki her adımın kendi prosedürleri vardır. Tehlike tanımlamasından yalın üretim uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede yer alan bu kuralların, işi birim çalışanları tarafından anlaşılması ve kök nedenlerinin kavranması hayati önem taşımaktadır. Bu farkındalığı artırmak için VR Eğitim Çözümleri © tercih edilmektedir.

Kalite

Kalite kontrol süreçleri, elbette, üretimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu birimdeki çalışanların eğitilmesi ve bilgilerinin sınanması gerekmektedir. Böyle bir eğitim ve sınav için en uygun teknoloji sanal gerçekliktir. Sanal gerçeklik, operasyonel verimliliği artırırken daha yüksek bir öğrenme oranı elde etmektedir.

Kas hafızası

Bu çözümü montaj eğitim senaryolarından ayıran en temel fark, makine ve ekipmanların kullanılabilmesidir. Bir operatörün kullandığı makine üzerindeki panellerin yaptığı işleri bilmesi, tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda doğru reflekslere sahip olması da önemlidir. Ve Sanal Gerçeklik, en ideal araçlardan birisidir. Çünkü makinenin sanal bir kopyası oluşturularak eğitim icra edilir. Böylece hem algısal hafızanın hem de kas hafızasının geliştirilmesini sağlar.

[1] : Kaynak

Contact Sales