DAVRANIŞSAL BECERİ EĞİTİMİ

Yumuşak beceri olarak da adlandırılan davranışsal beceriler (soft-skills), çalışanların iş hayatında ihtiyaç duydukları mesleki yeterliliklerin önemli bir parçasıdır. Tüm bu eğitimlerin ortak amacı, öğrenme hedeflerine ulaşmak ve eğitimin kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu eğitimler, müşteri ile direk iletişim kuran personelden şirketin üst yöneticilerine kadar herkesi kapsayabilir.

Sanal Gerçeklik, bu tür eğitimler için güvenli bir çalışma alanı sağlar. Bu sayede beklenmedik durumlara maruz bırakılan çalışanlar, gerçekleşebilecek nadir olaylara karşı kendilerini daha hazır hissederler. Eğitimle birlikte, durumsal farkındalık kazandırılmış olur. Bir de bireyin davranışlarını ve eğitim esnasında aldığı kararlarını, eğitimin sonunda kendisine göstermek mümkündür. Özeleştiri yapma fırsatı sunması açısından, VR harika bir çözüm aracıdır.

Prosedürel Bilgi

Prosedürlerin benimsenmesi, şirket içi operasyonların neredeyse tamamı için bir gerekliliktir. Bu prosedürler, somut veriler ve geçmiş tecrübeler ışığında oluşturulur. Ve genellikle ya bir standarda ya da bir deneyime dayanır. Bu prosedürleri bilmek ve uygulamak kurum kültürü açısından da önemlidir. Bu öğrenme döneminde, iş süreçlerinde kesinti olmaması ve eğitimin en verimli şekilde tamamlanması hedeflenir. Bu prosedürler, üretim sahalarındaki tehlike tanımlarından satış noktalarındaki ekipman kullanım talimatlarına kadar her noktada karşımıza çıkabilir. VR Eğitim Çözümleri © sayesinde, çalışanların süreci öğrenmeleri ve o bilgiyi davranışa dönüştürmeleri için uygulamalı öğrenme fırsatı sağlanmış olur. Daha da önemlisi, eğitim süreleri önemli ölçüde kısaldığı için çalışanlar sahaya daha çabuk katkıda bulunurlar. Ayrıca çalışanlar, eğitmenlerin uygun zamanını beklemek zorunda kalmazlar.

İletişim

Etkili ve üretken iletişim, kapsayıcı bir iş yeri için en etkili uygulamalardan birisidir. Çalışanların iletişim tekniklerini öğrenmeye ve kendi becerilerini pratik yaparak geliştirmeye ihtiyacı vardır. Fakat öğrenmek, hata yapmak ve gelişmek için gereken sağlıklı bir ortam nasıl sağlanır?

Sanal gerçeklik, katılımcıların “daha önce orada bulunmuş” gibi hissetmelerini sağladığından dolayı, tahmin edilemez ve zor koşullara karşın kendilerini daha hazır hissetmelerini sağlar. Konunun odağında kalmalarına ve soruları uygun şekilde ele almalarına yardımcı olacak iletişim tekniklerini öğrenecek ve uygulayacaklardır.

Müzakere ve Uzlaşı

Başarılı yöneticiler ve satış görevlileri, genellikle, insan ilişkileri anlamında iyi performans gösterirler. VR, kontrollü bir ortamda iletişim senaryolarını deneyimleme imkanı sunar. Müzakere becerileri, VR Eğitim Çözümleri © ile geliştirilebilir. Katılımcılar, eğitim sonunda kendilerini dışarıdan izleyerek performanslarını değerlendirebilirler.

Bu tür sosyal becerilere ek olarak satış; planlamayı, ürünü anlamayı ve güveni de gerektirir. VR ile hazırlanarak, ortak faydayı üretmek, ürün hakkında konuşmak ve itirazları ele almak gibi birçok satış sürecinde yaşanan durumlara karşın alıştırma yapmak mümkündür. VR ile hazırlanarak, ortak faydayı üretmek, ürün hakkında konuşmak ve itirazları ele almak gibi, satış ve anlaşma süreçlerinde yaşanan durumlara karşın alıştırma yapmak mümkündür.

Müşteri ilişkileri

Mutsuz müşterilerle ve zor koşullarla uğraşmak oldukça normaldir, ancak her an tatsızlaşabilecek olan bu koşulları iyi yönetebilmek için duygusal zeka ve empati becerileri gerekir. Çalışanların duygularını kontrol ederek gerilimi azaltma tekniklerini, yapıcı iletişimi ve karar vermeyi öğrenebilmeleri için geleneksel tüketici davranışları yeniden oluşturulur. Mağaza veya çağrı merkezindeki çalışanların, tüketicinin ne yaşadığını bilmesi zor olsa da, her müşterinin mükemmel hizmet talebi vardır.

Müşteri temas noktalarındaki çalışanlar, kendilerini müşterinin yerine koymak için sanal gerçeklik deneyimini kullanabilirler. Bu sayede fevkalade bir empati yeteneği kazanabilirler. Müşteri temsilcileri, mikrofonun ucundan, mağazadan veya çağrı merkezinden çıkıp, müşterinin evine taşınabilir. Müşteriyi yaşamak, bu konulardaki eğitimlerde videolar izlemekten çok daha eşsiz bir kazanım sağlar. Çünkü o duyguları hissetmek ve müşteri olarak durumu yaşamak bambaşka bir öğrenme deneyimidir.

Empati

Bütün bu konu başlıklarının, saygılı bir çalışma ortamını ve iş kültürünü teşvik etmede üstlendiği bir rolü vardır. Peki ya kapsayıcı alışkanlıkları nasıl eğitir ve bu davranışları teşvik ederiz? Veya mesai arkadaşları veya müşterilerle bu konularda zorlu tartışmalara karşın ekipleri ve yöneticileri nasıl eğitiriz? Etkileyici bir senaryo oluşturmak ve bu senaryodaki karakterlerin birbirlerinin yerine geçmelerini sağlamak, VR’da mümkündür. “Bir fikir insan beynini bir kere ele geçirdiğinde, onu yok etmek neredeyse imkansızdır. Tam olarak idrak edilmiş bir fikir, zihinde yerleşir.” Empati oluşturmak için sanal gerçekliği kullanmak, çalışanlara şirketin değerlerini aşılamanın en etkili yöntemidir.

Contact Sales