TAKIM ÇALIŞMASI

Sanal gerçeklik sayesinde, ortak bir hedef doğrultusunda çalışmak için aynı fiziksel ortamda bulunmaya gerekliliği bulunmamaktadır. Ekipler çevrimiçi olarak sanal ortama bağlanabilmekte, ve karşılıklı olarak görevleri yerine getirebilmektedirler. Sesli iletişim kurabilir, nesnelerle veya çevreyle etkileşime girebilirler. VR, fiziksel olarak birlikte olma zorunluluğunu ortadan kaldırır ve pandemiye karşı güvenli bir ortam sunar.

Virmode’un en rekabetçi ve üstün yönü, kendi çok katılımcı desteği sunan, kendi sunucu altyapısıdır. Birden fazla kişinin aynı sanal ortama bağlanarak eş zamanlı (senkron) veya farklı zamanlı (asenkron) olarak eğitilmesini sağlayan bu altyapı aynı zamanda el takip desteği de sunmaktadır. Yarının eğitimleri deneyim, kalıcılık ve takım çalışmasına uyumluluk üzerine kuruludur.

Uyum

Sorunları çözme ve hedeflere işbirliği içinde ulaşma noktasında başkalarına yardımcı olmak, verimliliği ve üretkenliği artıran önemli faktörlerdendir. Eğitim esnasında bilgi, fikir ve önerilerin paylaşılması için en uygun ortam hazırlanır. Böylelikle çalışma arkadaşlarıyla veya paydaşlarla, yüksek güvene dayalı ilişkiler kurulması teşvik edilmiş olur. İşleri karşılıklı olarak paslaşabilir ve işbirliğiyle engellerin üstesinden gelebilirler. Birlikte yenilikler üretme (inovasyon) ve problem çözme fırsatları bulurlar.

Görev Verme ve Yetkilendirme

Görev verme ve yetkilendirme, çalışanlarıyla birlikte ilerlemeyi planlayan şirketler için kilit faaliyetlerdendir. Bir kişiye görev vermek, temel anlamda işi tahsis etmektir. Yetkilendirme ise, çalışanların ilerlemesi ve gelişmesi için gerçek fırsatlar sunar. Her ikisi de sorumluluğun yönetimi ve hesap verebilirlik ile ilgilidir. Başarıyı birlikte göğüsleyen ekipler, birbirlerinin güçlü yönlerinin ve kusurlarının farkındadırlar. Etkili işbirliğinin diğer avantajlarından birisi de, herkesin işin tüm bileşenlerini tanımayabilmesini ve ekip liderlerinin görevleri en uygun ekip üyelerine atayabilmesini sağlamasıdır.

Yetenek keşfetme

Güçlü ve uyumlu bir ekip, etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayan süreçleri, kendi dinamikleri çerçevesinde oluştururlar. Ekipler, işbirliğinin doğal bir sonucu olarak hem grubun hem de bireysel yeteneklerinin de farkında olacaklardır. Ve iş yüklerini buna göre planlayabileceklerdir. Ortaya çıkan yetenekler, çalışan bağlılığını ve yeteneklerin elde tutulmasını artırır. Sanal gerçeklik, insanların içindeki yeteneklerini ortaya çıkarmak için en etkin araçlardan birisidir.

Motivasyon (İnanç)

Birçok araştırma, kişinin işine karşı duyduğu güven ile çalışma motivasyonu arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bir çalışan içsel olarak kendisinin yetersiz olduğuna inanıyorsa, bu durum sahadaki başarısını olumsuz etkileyecektir. Böyle bir kişiyi, ekibin bir parçası olarak eğitime tabi tutmak, onun güven kazanmasına yardımcı olacaktır. Bu kişi kendi sınırlarına ulaşmış bile olsa, takım ruhu ile birlikte bu kişiye kendisini geliştirmesi için ilham verilebilir. Bu durum onun ilerlemesine yardımcı olduğu için takım arkadaşlarına güvenmesini sağlayacak ve sonunda da özgüven kazanacaktır. Aynı zamanda da yeteneklerini ve kapasitesini artırır.

Güvenilirlik

Güvenilirliğin inşası için, kişinin güvenilir olduğunu kanıtlaması gerekir. Bir ekip, tüm üyelerin kendi rollerini yapmaları konusunda karşılıklı olarak güvene sahip olmalıdır. Takım halinde çalışmanın en büyük yararı, bireysel gayrete kıyasla daha fazlasını ve daha iyisini yapabilmeyi sağlamasıdır. Ancak, her takım arkadaşı güvenilir olursa bu noktaya ulaşılabilir. Takım arkadaşları sorumluluklarını yerine getirmek için birbirlerine güvenebilmelidir. Bu güveni geliştirmenin ve ilerletmenin en iyi yolu, simüle edilmiş görevleri VR eğitim ortamında gerçekleştirmektir. Ekip üyeleri, tartışmalara dahil olarak ve sorumlu oldukları bireysel görevleri yerine getirerek katılımlarını gösterebilirler.

Sorumluluk bilincinin yanı sıra, bir ekip üyesinin takip ettiği alışkanlıkları da gözlemlenebilir. Göreve sadık kalmak, güvenilir bir takım arkadaşı olmanın başlıca gerekliliklerinden birisidir ve üyelerin sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar. Ekibin bir üyesi bir işi yapacağını söylediğinde, ekibin geri kalanı bunun yapılacağına kani olmalıdır. İş bitiricilik, sorumluluğun ekip çalışmasıyla harmanlanmasıdır. Bir ekip, kendi üyelerinin taahhütlerini yerine getirip getirmediğini anlayabilir. Herkes bu hassasiyete sahip olduğunda, takım başarılı olur.

Contact Sales