TEKNİK EĞİTİM

Teknik eğitim, personelin çalıştığı ortamdaki fiziksel aktivitelerin sanal ortamda tekrarlanarak uygulanmasını sağlar. Bu eğitim ile bireyin çevresindeki diğer insanların psikolojik durumları tamamen göz ardı edilir ve sadece fiziksel eylemlere odaklanılır. Böylelikle, çalışanların teknik olarak bilmeleri gereken becerileri kazanmaları sağlanır. Ve tekrarlar sayesinde bu yetinin kalıcılığı sağlanır.

Bilindiği üzere birçok spor branşı, sık sık antrenman yaptırarak sporcuyu geliştirmeyi hedefler. Buradaki öncelikli amaç, doğru yöntemi öğretmek ve bireyde kas hafızası oluşturmaktır. Üretim, bakım, operasyon, kriz senaryoları gibi geniş bir yelpazede kullanılan teknik beceri eğitimlerinde de benzer bir durum görülmektedir. VR Eğitim Çözümleri sayesinde çalışanların mesleki becerilerini geliştirmeleri ve güven kazanmaları sağlanmaktadır. Aşamalı olarak, gör, yap ve tekrar et kurgusuyla çalışır. Sonuç olarak da öğrenmeyi sağlar.

Kritik Yollar

Çalışanların rutin görevlerinin bir çok noktası iş için kritik önem taşımaktadır. Çok basit görünün hataların dahi bir zaman maliyeti vardır. Bu noktalara, elektrik santrallerinden montaj hatlarına kadar geniş bir yelpazedeki pek çok iş sahasında rastlanır. Bu hususları öğrenmek, anlamak ve özümsemek çok önemlidir. Sanal Gerçeklik, bu çerçevede eğitimi davranışa dönüştüren en etkili araçtır. Ve bu açıdan ele alındığında, bisiklete binmeyi öğrenen bir kişinin bu psikomotor beceriyi ömür boyu unutmamasına çok benzer.

Acil Durum Prosedürleri

Sakin kalmak, acil durumlardaki en hayati faktörlerden birisidir. Soğukkanlılığını kaybetmiş bir kişinin acil durum prosedürlerini doğru bir şekilde uygulaması çok zordur. Eğer ki çalışanlar olaya aşina ise ve durumsal farkındalığa sahipse prosedürleri doğru bir şekilde uygulayabilirler. VR Eğitim Çözümleri ile eğitim alan çalışanlar, acil durumlara daha iyi hazırlanır. Bu sayede, hasarın en aza indirilmesi sağlanır.

Tepki Süresi

Tepki süresi bazı işler için önemli bir parametre olabilir. Bu, aynı zamanda bir teknik yetenektir. Bu beceri eğitilebilir ve geliştirilebilir. Ancak bu öğrenme sürecinin deneyimle gelişmesini beklemek, şirketlerin üzerine bir yük getirir. VR Eğitim Çözümleri, bu durumlar için ideal bir çözüm sağlar. Bu eğitim, kıdemli bir çalışanın zamanını ayırmasına veya üretimde kayıp zamanın oluşmasına gerek kalmadan tatbik edilebilir. Bu çözüm, çalışanların zaman içindeki ilerlemesini gözlemlemek ve kayda almak için de çok uygundur.

Ölçme Değerlendirme

Personellerin bilgi düzeyini ölçmek, rollerine bağlı olarak kritik önem arz edebilir. Bilgi düzeyi yüksek personellerle eğitim vermek, kaynak israfıdır. Bilgisi az olan personele eğitim vermeden sorumluluk yüklemek de risk teşkil etmektedir. Bu bilgi seviyesini anlamaya dönük uygulamalı bir eğitim programı organize etmek de, maliyeti olan bir iş yüküdür. Bunun için, VR Eğitim Çözümlerinde sınav modu bulunmaktadır. Bu sayede çalışanların bilgi birikimi hatasız ve uygun maliyetli bir şekilde ölçülebilir.

Contact Sales