Özel Projeler

Virmode, çeşitli sektörlerden orta ve büyük ölçekteki şirketlerle birlikte çalışmıştır. Orta ölçekli bir şirketin büyürken kullanabileceği uygulamalardan, enerji devi bir sanayi kuruluşunun sanal gerçekliği kendi iç süreçlerine entegre edebilmesini sağlayan projelere kadar, geniş bir alanda projeler tamamlamıştır.

Eğitim, pazarlama, iletişim vb. ihtiyaçlar için kullanılan araçlar her yıl değişmektedir. Sanal gerçeklik, sahip olma ve işletme maliyetini azaltırken etkiyi ve elde tutmayı (retention) artırır. Ancak bir VR uygulamasının hangi amaçlara hizmet edeceğini bulmak, iyi bilinemeyebilir. VR, WOW ETKİSİ dolayısıyla tercih edilen bir teknolojidir. Virmode, bu gibi durumlarda bir VR projesinin her aşaması için destek sağlamaktadır.

Başarılı bir sanal gerçeklik projesinin sırrı, VR ile neler yapılabildiğinde ve hedeflere ulaşmak için etkileşim sisteminin nasıl kullanılacağı bilgisinde gizlidir. Sürecin son parçası ise donanımdır. En pahalı VR gözlükleri, projeniz için en iyi seçim olmayabilir.

İş Gereksinim Dokümanı (İGD)

Proje ekipleri VR projeniz hakkında yeterli bilgi birikimine sahip değilse, hata yapmak kaçınılmaz olacaktır. İş analistleri tarafından yapılan en yaygın hatalardan biri, gereksinimlerde yanlış dil kullanmaktır. Bu durum, gereksinim belgesindeki teknik koşulların yanlış olabileceği anlamına gelir. Bir gereksinim dokümanı elbette “nasıl” yerine “ne” üzerine odaklanmalıdır. Ama tedarik fiyatını ve kalitesini eksik yazılan “nasıl” kısmı belirler. Örneğin, 8K video veya 720p fotoğraf ile bir VR öğrenme uygulaması yapılabilir. Ayrıca, teknik “nasıllar”, gereksinimlerdeki “ne” sorusu ile eşleşmelidir.

Ayrıca, bir projenin kabul kriterleri ölçülebilir ve somut olmalıdır. Doğrulama ve kullanıcı kabulü de bilgi birikimi gerekir. Bütün bu hususların, yüksek teknoloji seviyesindeki bir projenin strateji ve planlama aşamasında tartışılması gerekir.

Yürütme

Yürütme, uygulamanın ilk devreye alınmasından başlar, değişiklik yönetimi süreçleri ile devam eder. Analitik veriye ve analize dayalı tahminler, yürütme aşamasındaki temel çalışmalardır. Hangi verilerin toplanabileceğini ve yararlarını bilmek, kanıtlanmış deneyime ihtiyaç duyar. Bir pazarlama uygulamasını ölçeklendirme, veya bir eğitim yazılımının ölçme değerlendirme kriterleri, veya bitmiş bir projenin sonraki sürümünü planlama, bu konuya örnek olarak verilebilir.

İş Geliştirme

VR’ı bir iş geliştirme aracı olarak kullanmak için, VR’ın sunduğu teknik fırsatları bilmek gerekir. Örneğin, kullanıcıların en çok nereye baktıklarını belirlemek için bir ısı haritası kullanılabilir. Bu veriler, odaklanmanız gereken alanlara ve göz ardı edebileceğin noktalara yönlendirecektir. Veya hedef kullanıcılar VR’daki davranışlarına göre profil oluşturulabilir.

Ürün

İhtiyaçlar çeşitlilik gösterebilir;

  • şirketiniz için bir platform yazılımı veya
  • bir simülasyon yazılımı veya
  • bir tesisin dijital ikizi veya
  • etkileşimli ürün kılavuzu veya
  • anahtar teslim tesisler için tur yazılımı veya
  • veya başka birşey.

Birlikte yeni bir projeye başlamak için

Contact Sales