TAKIM ÇALIŞMASI

stock photo

Teknik Eğitim Davranışsal Beceri Eğitimi Takım Çalışması ÖĞRENME HEDEFLERİ Uyum Görev & Yetki Yetenek keşfetme Motivasyon (inanç) Güvenilirlik Sanal gerçeklik sayesinde, ortak bir hedef doğrultusunda çalışmak için aynı fiziksel ortamda bulunmaya gerekliliği bulunmamaktadır. Ekipler çevrimiçi olarak sanal ortama bağlanabilmekte, ve karşılıklı olarak görevleri yerine getirebilmektedirler. Sesli iletişim kurabilir, nesnelerle veya çevreyle etkileşime girebilirler. VR, fiziksel […]

DAVRANIŞSAL BECERİ EĞİTİMİ

stock photo

Teknik Eğitim Davranışsal Beceri Eğitimi Takım Çalışması ÖĞRENME HEDEFLERİ Prosedürler İletişim Müzakere Müşteri ilişkileri Empati Yumuşak beceri olarak da adlandırılan davranışsal beceriler (soft-skills), çalışanların iş hayatında ihtiyaç duydukları mesleki yeterliliklerin önemli bir parçasıdır. Tüm bu eğitimlerin ortak amacı, öğrenme hedeflerine ulaşmak ve eğitimin kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu eğitimler, müşteri ile direk iletişim kuran personelden şirketin […]

TEKNİK EĞİTİM

teknik eğitim

Teknik Eğitim Davranışsal Beceri Eğitimi Takım Çalışması ÖĞRENME HEDEFLERİ Örüntü tanıma Acil Durum Prosedürleri Yanıt Süresi Ölçme değerlendirme Teknik eğitim, personelin çalıştığı ortamdaki fiziksel aktivitelerin sanal ortamda tekrarlanarak uygulanmasını sağlar. Bu eğitim ile bireyin çevresindeki diğer insanların psikolojik durumları tamamen göz ardı edilir ve sadece fiziksel eylemlere odaklanılır. Böylelikle, çalışanların teknik olarak bilmeleri gereken becerileri […]