Üretim

stock photo

Üretim sahalarında mesleki uzmanlık gerektirmeyen ancak insan faktörüne dayalı çeşitli hatalar yapılmaktadır. En ufak bir hata bile üretim süreçlerinin kesintiye uğramasına neden olabilir. Bu tür hataların çoğu, çalışanların eğitilmesiyle önlenebilir.

Özel Projeler

stock photo

Virmode, çeşitli sektörlerden orta ve büyük ölçekteki şirketlerle birlikte çalışmıştır. Orta ölçekli bir şirketin büyürken kullanabileceği uygulamalardan, enerji devi bir sanayi kuruluşunun sanal gerçekliği kendi iç süreçlerine entegre edebilmesini sağlayan projelere kadar, geniş bir alanda projeler tamamlamıştır.

İşbaşı Eğitimleri

Trainee photos

Oryantasyon eğitimleri, işbaşı süreçlerinden bağımsız olarak düşünülemez. Bu süreçlerin şirketler açısından en bariz yükü, -insan faktörü nedeniyle- standardizasyon ve -üst düzey çalışanların zamanından dolayı-, maliyettir.

Bayi Eğitimi

dealer training solutions of Virmode.

Merkezden atama, izleme, veri analitiği ve standardizasyon, bayi eğitim programlarının başlıca motivasyonlarıdır. Şirketin merkezi tarafından tanımlanan standartların, tam ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle kurumlar bayi eğitimlerini şansa bırakmazlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Photo of avatar who wears personal protective equipment from VR Training Solutions Software

Bir İSG eğitiminde başlıkların duruma göre özelleştirilmesi gerekse de şirketlerin İSG operasyonlarının kavramsal çerçeveleri benzerdir. Farkındalık oluşturmak, İSG politikalarının ana hedeflerinden biridir. Ayrıca VR, beklenmeyen durumlara karşı eğitmek için risksiz ve ölçeklenebilir bir araçtır.

Deneyimsel Pazarlama

Pazarlamanın amaçlarından birisi de, ürünün tanıtımıdır. Pazarlama, hedef kitlenin ürünün ne olduğunu tam olarak anlamasını sağlayan alt hedefler de içerir. Sanal gerçeklik, pazarlama faaliyetleri için oyun değiştirici bir araçtır. Her yere yanınızda götürebileceğiniz bir mağazaya sahip olmaktır.

Contact Sales